Terminy najbliższych szkoleń

500 zł 80 godzin oferta całoroczna Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw zapisz się
na kurs

                             Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw

Szkolenie adresowane jest dla osób, które nigdy nie miały styczności z rachunkowością, jak i dla osób, które chcą podjąć w przyszłości pracę w dziale księgowość, kadr lub płac.

Szkolenie w zależności od poziomu wykształcenia, jak i również własnych predyspozycji uczestnika może być realizowane na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym czy zaawansowanym.
 

                            Prowadzimy szkolenia indywidualne jak i grupowe.


   Słuchacz zapoznaje się z tematyką otwarcia firmy, z formami rozliczeń firm od małej księgowości tj. karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, książka przychodów i rozchodów aż do pełnej księgowości tj. księgowania spółek, zgłoszeniem przedsiębiorstwa do ZUS i Urzędu Skarbowego, aż po rozliczenia z instytucjami publicznymi, kontrahentami i pracownikami.
   Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat/zaświadczenie.
Docelowo po ukończonym szkoleniu uczestnicy mogą ubiegać się w marę możliwości o wakaty w naszym Biurze Rachunkowym, o praktyki lub o staże absolwenckie.

 

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

1. Zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zakładanie działalności gospodarczej
2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej.  
4. Dowody księgowe
5. Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników
6. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie z punktu widzenia pracownika i pracodawcy
7. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń
8. Zasady prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) - program INSERT RACHMISTRZ (zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)
9. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - program INSERT RACHMISTRZ (zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)
10. Podatek VAT – deklaracja VAT – 7
11. Inne ewidencje księgowe
12. Pełna księgowość - wprowadzenie
13. Podstawy i organizacja rachunkowości w systemie polskim.
14. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych:
15. Majątek i kapitał jednostek gospodarczych
16. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy
17. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej
18. Przychody i koszty finansowe. Straty i zyski nadzwyczajne. Wynik finansowy.
19.  Sprawozdanie finansowe, zasady sporządzania bilansu, rachunek zysków i strat. Zasady sporządzania informacji dodatkowej.


Szkolenie może zostać zrealizowane w mniejszej lub większej ilości godzin, a także może obejmować całość powyższego materiału lub wybraną tematyką.

Wszelkie informacje mogą Państwo pozyskać już teraz pod numerami telefonu: 517 842 692, (32) 288-80-02 oraz adresem e-mail : biuro@dobra-rachunkowosc.pl

zapisz się
na kurs

tel./fax (32) 288-80-02

tel. 661-961-600

tel. 517-842-692